Tankens kår i et enveiskjørt felt

Andre Steenbuch Marandons utstilling: «Temporær arkitektur 5» har skapt debatt i det bergenske kunstliv.