Eldre og reiseforsikring

Jeg viser til Vestas informasjonsdirektør Ingrid Holm Svendsens redegjørelse på debattsiden i BT den 28. september d.å.