Enøk og elavgift

For dem som allerede sparer på strømmen – er høyning av elavgiften en fornærmelse. De som har god råd gir blaffen.