Bergen Havn - en krigssone i fredstid?

Det er dramatisk og trist lesning når en ser hva vi har i vente når det gjelder avsperring og inngjerding av store og populære deler av Bergen Havn.