Både holdning og handling mot vold

De siste dagers kraftige påminning om voldens tilstedeværelse, må ikke gjøre oss resignerte. La oss heller stimulere hverandre både til holdninger og handlinger som slår ring om menneskeverdet. Og så ber jeg regjeringen følge opp tiltak som sentrumsregjeringen fikk bred støtte for.