En gammel og god reisemåte

Det suverent raskeste fremkomstmiddel er flyet — vel å merke på meget lange distanser (Oslo-Tromsø, Oslo-New York etc.)