Har lokalpolitikerne glemt Nøstet?

For en tid siden var jeg en tur borte ved Nøstet. Det var nemlig blitt en stund siden jeg sist hadde hørt noe om utbyggingsplanene for det området.