Pårørende i psykiatrien - klamp om foten?

I st.meld. nr. 25 «Åpenhet og helhet» står det bl.a. at «foreldre eller andre som har omsorg for barnet vil alltid trekkes med i behandlingen». Hvordan forholder dette seg egentlig? Er det slik at pårørende blir tatt med i arbeidet med barn/unge som har psykiske problemer?