Eikåstunnelen

Vi vil fortsette med våre aksjoner langs E 39 Haukås-Vågsbotn. Her er det så trafikkfarlig at vi som fotgjengere og syklister ikke kan benytte den, dette er imidlertid eneste veien vi har.