Ikke stykkevis og delt

Fra tenkeboksen lanserer nå Kjell Magne Bondevik tanken om at Norge selv skal kunne velge hvilke deler av det europeiske samarbeidet vi skal være med i.