Budsjettseier for bedre folkehelse

Det er særlig ett viktig punkt i forslaget til statsbudsjett som fortjener positiv omtale: forslaget om å fjerne den store avgiftsrabatten på rulletobakk.