Ordkløveri?

I en kommentar til et tidligere innlegg i BT harselerer utdanningsminister Kristin Clemet blant annet over at Olav Kobbeltveit bruker betegnelsen «sjølveigande føretak» om den organisasjonsformen Ryssdal-utvalget foreslår for statlige universitet og høgskoler.