Ikke sjeldne - men sjelden sett

De har gjemt seg på havets bunn, og få har derfor sett fiskearten før. Nå skal de snart gjøre entre i Akvariets kummer - der det finnes et par artsfrender fra før.