Friele til folket

Det er positivt at Herman Friele tar opp en gammel tradisjon.