Funksjonshemmede og arbeidsmarkedet

Det er nettopp inngått budsjettforlik og Arbeiderpartiet har fått gjennomslag for større innsats overfor arbeidsledige.