Victor Norman sin pengebruk!

Vi har dei siste dagane gjennomlevd media si dekking av arbeids- og administrasjonsstatsråden sin ressursbruk i eige departement.