Skrapesykje

Det er skrapesykje i delar av landet, les vi i media. Det er ikkje sauen som er råka denne gongen, men folk med tru på Flax.