Bøn for oss frelste

Kjære hr. Offerdal. Takk for forbøn! Eg les djup sorg og stor smerte i diktet ditt. (BT 4.7.)