Startar vegarbeidet i Lærdalsdalen

Arbeidet med Europaveg 16 (stamvegen Bergen-Oslo) gjennom Lærdalsdalen tek til i haust.