Kollektivt Ansvar

Hvorfor er kollektivtrafikken livsviktig? Fordi både den offentlige sektor og privatpersoner har et ansvar overfor miljøet vi bor i. Flere bussreisende betyr mindre forurensning, støy, køer og ulykker.