Bibelfusk

Viser til innlegget «Gudsbeviset» i BT 10. juni.