Tor Erling Staff: - Helt uforståelig straffeutmåling