Flåmsbana stengd

Lensmannen i Aurland stengde i dag all trafikk i Flåmsdalen, både veg og jernbane. Utgliding trugar.