Marsjerte ut, og sette seg ned

Bjølvefossen gjekk på naudbluss i tre timar fredag. Arbeidarane gjekk til ulovleg streik, for første gong sidan 1937, opprørte over Elkem si framferd med nedbemanninga.