Pinsen i politisk perspektiv

Femti dager etter påsken og oppstandelsesmysteriet går vi nå inn i pinsehelgen. En høytid som for mange ikke er annet enn en etterlengtet frihelg på vårparten. For den kristne del av befolkningen er derimot pinsen en sentral minnefeiring om den Hellige Ånds tilsynekomst for nærmere 2000 år siden, skriver Maria von der Lippe, cand.philol. i religionsvitenskap, UiB.