Vis elevene respekt!

Viser til innlegget Ta ansvar! av «Gimle-elev» i BT 3. april. Tenk at en elev i den norske grunnskolen må skrive anonymt i avisen om et problem, av frykt for represalier fra medelever. Jeg tolker det dit hen at eleven ikke føler seg tatt på alvor når dette problemet har vært tatt opp på skolen.