Minneløp for landssviker

Takk til BT som rettet søkelyset på det utrolige «Fretheims minneløp» på Biri travbane. Det er til å gremmes over at landssvikeren som var Quislings landbruksminister hedres på denne måten. Artikkelen får kanskje norsk travsport til å våkne?