Høyre støtter økt arbeidsinnvandring

Stortingets kommunalkomité holdt forrige uke en åpen høring om problemet med mangel på arbeidskraft i Norge. Bakgrunnen er at Norge trenger flere ansatte til å utføre pleie- og omsorgsoppgaver, og at det private næringslivet sliter med å skaffe kvalifisert arbeidskraft. Problemet er betydelig i dag, og vil øke i årene fremover.