Kommunen skal ikke bygge ny byarena!

Bergen kommune skal ikke bygge eller drive noen ny byarena i Bergen! Vi har ikke lovet noen gratis tomt, og vi har ikke foreslått eller planlagt å bruke tiltalls millioner kroner til formålet, slik det feilaktig er sagt og skrevet i mediene.