Fryktar ny utsetjing

Sorenskrivar Steinar Velle fryktar no at Beheim Karlsen-saka må utsetjast nok ein gong. I verste fall avsluttast ikkje saka før til hausten.