Ønsker nytt sykehus og mer dagkirurgi

Et nytt lokalsykehus i Bergen og nytt dagkirurgisk senter står høyt på ønskelisten.