Utsett på ubestemt tid

Det er full stopp for mange påbegynte og planlagde prosjekt i Helse Bergen HF i år. Her følgjer nokre av dei. Tala i parantes er budsjetterte tal for 2002.