Litleskare trues med eksklusjon

Fredrik Litleskare får i dag frist på et døgn til å trekke seg som utfordrer til Terje Søviknes. Gjør han ikke det, blir det reist eksklusjonssak mot ham.