Politimeister og sorenskrivarkontor forsvinn

Sogn og Fjordane kan bli omgjort til eitt politidistrikt og mista politikammeret i Florø. Også sorenskrivarkontora i Høyanger og Eid vil forsvinna dersom regjeringa får det som den vil.