Privatisering - i historiens lys

Konkurranseutsetting lyder lokalpolitikernes nye mantra. Tankevekkende da at lokalpolitikerne for hundre år siden gikk motsatt vei, skriver journalist Kari Pedersen.