Konkurransetilsynets overvåking av kraftmarkedet

De siste tre måneder har forbrukere av elektrisk kraft opplevd en kraftig økning i strømprisene. I et fritt kraftmarked er det konkurransen som skal sørge for at prisene ikke er kunstig høye. Konkurransetilsynet har iverksatt flere tiltak for å fremme en mer effektiv konkurranse i kraftmarkedet.