Planløs byplanlegging

Bergens Tidende setter i siste nummer av «Hus og hjem» med rette fokus på den skremmende mangelen på byggeskikk som altfor lenge har fått utfolde seg innen byens grenser. Et byggefelt over Glaskartunnelen ble trukket frem som karakteristisk for utglidningen.