Må subsidierast medover 150 mill.

Staten må inn med over 150 millionar kroner i subsidiar for at vindparken på Stadlandet skal løne seg.