Kven nører elden?

Framstegspartiet er for tida ute i ei heksegryte av vondsinna rykte. Dei fleste media gjer god butikk på ryktespreiing. Men sjølvsagt gjer dei ikkje slikt for pengar. Nei, dette er berre folkeopplysning.