Verdien av et løfte

Jeg vil innledningsvis gjøre oppmerksom på at jeg kan like de nye bussrutene gjeldende fra 18. februar.