Tannbehandling og trygd

Den norske tannlegeforening har nettopp avholdt sitt landsmøte i Bergen med svært god deltakelse. Avisene refererer daglig om temaer som blir diskutert i tannlegekretser.