Funksjonshemmede ties i hjel i valgdebatten

Tidlig i denne valgkampen arrangerte Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon i Hordaland et valgmøte mellom organisasjonene og lokale politikere.