Elavgiften er bra for miljøet!

Elavgiften for næringslivet står nå i fare for å bli kuttet i statsbudsjettet. Det kan være hyggelig for næringslivet med billigere strøm, men det vil være katastrofalt for miljøvennlig energi.