Mer krattskog?

Landbruksdirektør Bakkebø tar i BT sin artikkel om kulturlandskap 1.6 til orde for en debatt om arealbruken i kommunene.