Hjelp trailerane på toget!

Utforkøyringar, påkøyringar, støy, avgassar, nedspruting - ulempene frå tungtrafikk gjennom tettstader og norske dalføre er mange og velkjende.