• KLASSEKAMERATENE BRAKK ARMEN HANS: Irdwand Abdul Gabber (12) er innlagt på Haukeland med benbrudd i overarmen og sterkt forslått. Elever ved Kringlebotn skole står bak voldshandlingen. – Foreldrene er i gang å gjøre konstruktive ting nå, sier rektor Nora Stegane. FOTO: HELGE SKODVIN

Mobbet til sykesengen

Hele skoleåret er tolv år gamle Irdwand Abdul Gabber blitt mobbet av medelever. Så langt er det gått at han nå er innlagt på sykehus med benbrudd.