Gje oss kristendomsfaget attende

KRL-faget er blitt ein varm potet i media den siste tida, men har vore framom og snappa etter luft tidlegare også. Ein del lærarar prisar seg lukkelege for at dei ikkje har faget på timeplanen, og eg høyrer vel til denne kategorien.