Bedre sykehjem?

I BT torsdag 13.3. har Martin Smith-Sivertsen (H) et innlegg hvor han hevder at «For Bergens vedkommende har det lenge vært tverrpolitisk ønske å oppnå en høyere bemanning og bedre kvalitet på sykehjemmene».