Brudd på folkeretten og ICC

USA og Storbritannia går til krig mot Irak uten mandat fra FNs sikkerhetsråd og uten at USA selv er direkte truet.