Feil om Brecht

BT har på søndag en artikkel som kolporterer så mye tull om Bertolt Brecht at jeg må få be om å komme med noen kommentarer.